Przewlekłe objawy neurologiczne boreliozy ad 5

W sumie 18 pacjentów miało podwyższone poziomy białka w płynie mózgowo-rdzeniowym, co świadczy o wewnątrzoponowym wytwarzaniu przeciwciała przeciwko B. burgdorferi lub obu. Tylko jeden pacjent miał podwyższony indeks IgG i zwiększoną szybkość syntezy IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym. Żaden z pacjentów nie wykazywał niskiego poziomu glukozy w płynie mózgowo-rdzeniowym, pasmach oligoklonalnych ani dodatnim badaniu laboratoryjnym na chorobę weneryczną. Czterech z 24 pacjentów, którzy mieli 34, 61, 64 i 72 lata, miało nieprawidłowy obraz rezonansu magnetycznego głowy. Mieli liczne małe, zaokrąglone obszary o zwiększonym natężeniu sygnału T2, głównie w obwodowej istocie białej (ryc. 3). Ogółem 23 z 24 pacjentów miało obiektywne dowody na zaburzenia pamięci, nieprawidłowe wyniki w płynie mózgowo-rdzeniowym lub jedno i drugie. Spośród 10 pacjentów, u których zaburzenia pamięci nie mogły być wykazane w testach neuropsychologicznych, 9 (90 procent) miało nieprawidłowe analizy płynu mózgowo-rdzeniowego. Wszyscy czterej pacjenci z nieprawidłowym obrazowaniem rezonansu magnetycznego głowy mieli obiektywne oznaki utraty pamięci, a 3 z nich miało nieprawidłowe wyniki w płynie mózgowo-rdzeniowym.
Axonal Polyneuropathy
Spośród 27 pacjentów 19 (70 procent) miało polineuropatię; wszyscy oprócz 2 z tych pacjentów mieli również encefalopatię. U osiemnastu z 19 pacjentów wystąpiły objawy czuciowe: 11 miało bóle w odcinku szyjnym, piersiowym lub lędźwiowym kręgosłupa, zwykle towarzyszyły im mrowienie, pieczenie, skurcze lub ból w kończynach lub tułowiu, a 7 miało jedynie dystalną parestezję, z przerywanym mrowieniem lub odczuciem szpilek i igieł w dłoniach lub stopach (Tabela 2). Podczas badania 12 pacjentów miało zmniejszone czucie w odpowiedzi na lekkie dotknięcie lub ukłucie w obrębie dotkniętych obszarów skórnych, 2 miało hyporefleksję kostki, a 2 miało łagodne osłabienie kończyn. Jedyny pacjent, który nie miał objawów czuciowych, miał utratę przytomności utraty czuciowej (wpływając na stopy i obszary nóg zwykle pokryte pończochami) podczas badania. Objawy lub objawy sensoryczne były symetryczne u 13 pacjentów i asymetryczne w 6.
W badaniach elektrofizjologicznych 16 z 19 pacjentów miało dowody na polineuropatię aksonalną (Tabela 3). Elektromiografia wykazała, że 9 z 11 pacjentów z bólem kręgosłupa i 6 z 7 pacjentów z jedynie dystalnymi objawami miało czynne lub przewlekłe odnerwienie, zarówno w proksymalnych kończynach, jak i w bardziej odległych mięśniach kończyn. Przeciwnie, tylko 3 z 11 pacjentów z bólem kręgosłupa i 4 z 7 pacjentów z dystalną parestezją miało nieznacznie wolne szybkości przewodzenia motorycznego lub czuciowego nerwu strzałkowego i piszczelowego lub nieznacznie wydłużone latencje motoryczne do wewnętrznych mięśni stopy. Pojedynczy pacjent z bezobjawową polineuropatią wykazywał niewielkie spowolnienie prędkości przewodzenia w nogach i odnerwienie w mięśniach kończyn i kończyn. Spośród trzech pacjentów z prawidłowymi badaniami elektrofizjologicznymi dwa miały typowy ból korzeniowy, a jeden miał dystalną parestezję.
Leukoencefalitis
Sześć lat po wystąpieniu choroby z Lyme, po rumieniu wędrującym i kilku krótkich atakach zapalenia stawów leczonych odpowiednio erytromycyną i benzatyną penicyliny V, u z 24 pacjentów wystąpiła progresywna sztywność, a następnie umiarkowane osłabienie i zwiększenie napięcia w mięśniach jego prawe ramię i obie nogi
[przypisy: wiml warszawa, eskulap skierniewice, przychodnia jadźwingów ]