Rozszerzona resekcja przezklatkowa w porównaniu z ograniczonym transhiatalnym resekcja gruczolakoraka przełyku ad

Pacjenci spełniający kryteria potwierdzili histopatologicznie gruczolakorak przełyku środkowego do dalszego lub gruczolakoraka żołądka z przełykiem dystalnym, nie wykazali przerzutów odległych (w tym brak potwierdzonych histologicznie węzłów chłonnych szyjnych oraz nieresekcyjnych węzłów chłonnych z celiakią ) i nie miał nieoperacyjnej lokalnej choroby. Ci pacjenci zostali losowo przydzieleni do przechodzenia przez przełykniętą esophagectomy lub przezklatkową esophagectomy z rozszerzoną limfadenektomią en bloc między kwietniem 1994 a lutym 2000. Pacjenci musieli być w wieku powyżej 18 lat i mieć odpowiednią kondycję fizyczną, aby poddać się zabiegowi chirurgicznemu (jak wskazano w ich przydziale do American Society of Anesthesiologists class I or II6). Kryteriami wyłączającymi były wcześniejsze lub współistniejące nowotwory, poprzednia operacja żołądka lub przełyku, odbiór chemioterapii neoadjuwantowej lub radioterapii, nawracające porażenie nerwu krtaniowego i rozszerzenie guza uniemożliwiające chirurgowi zbudowanie żołądka.
Przedoperacyjna diagnostyka obejmowała badanie endoskopowe z biopsją i badaniem histologicznym, endosonografię, zewnętrzną ultrasonografię jamy brzusznej i szyi (z biopsją, jeśli wskazano), radiografię klatki piersiowej, laryngoskopię pośrednią i bronchoskopię, jeśli podejrzewano wrastanie guza w górnych drogach oddechowych. Tomografia komputerowa została przeprowadzona tylko wtedy, gdy była wskazana. Pacjentów z rakiem kardiologicznym poddano laparoskopii z ultrasonografią laparoskopową. 7 Nie wykonano tomografii emisyjnej. Po udzieleniu pisemnej świadomej zgody, pacjenci zostali losowo przydzieleni do jednej z procedur chirurgicznych na dwa do czterech tygodni przed operacją. Randomizacja była stratyfikowana w zależności od szpitala i od strony nowotworu (przełyku lub wydolności serca, jak wskazano w endoskopii). W każdej z czterech warstw nie stosowano blokowania. Pacjenci zostali sklasyfikowani jako chorzy na raka przełyku, jeśli większa część guza znajdowała się w przełyku, obecna była śluzówka Barretta lub oba; pacjenci zostali sklasyfikowani jako chorzy z rakiem, jeśli większa część guza znajdowała się w kardiochirurgii, a błona śluzowa Barretta nie była obecna.
Chirurgia i badanie patologiczne
Operacja została przeprowadzona przez lub pod bezpośrednim nadzorem chirurga-badacza z doświadczeniem w chirurgii przełyku. W trakcie przełykowej esophagectomy przełyk był wycinany pod bezpośrednim widzeniem przez poszerzoną przerwę przepony, do gorszej żyły płucnej. Guz i przylegające do niego węzły chłonne zostały rozcięte en bloc. Wybudowano rurkę żołądkową o szerokości 3 cm. Lewa tętnica żołądka była przecinana w punkcie wyjścia, z wycięciem lokalnych węzłów chłonnych. Celiakalne węzły chłonne były wycinane tylko wtedy, gdy istniało kliniczne podejrzenie zajętości. Po prawostronnej mobilizacji przełyku szyjki macicy, wewnątrzklatkowy, prawidłowy przełyk został natychmiast usunięty z szyi do brzucha za pomocą striptizerki żylnej. Esophaptastrostomy przeprowadzono w szyi, bez limfadenektomii szyjnej.
Torakotomia tylno-boczna była pierwszym krokiem w resekcji przezklatkowej z rozszerzoną limfadenektomią en bloc. Przewód klatki piersiowej, żyłę azygosową, opłucną ipsalatyczną oraz całą tkankę przełyku w śródpiersiu wycięto en bloc
[hasła pokrewne: eskulap lekarze, morfologia koszt, msw szpital ]
[więcej w: kajetany laryngologia, przychodnia jadźwingów, fosforany bezpostaciowe w moczu ]