Glikoproteina-D-adiuwantowa szczepionka do zapobiegania opryszczkom narządów płciowych czesc 4

Limfocyty z krwi obwodowej zebrano przed i po szczepieniu, zamrożono w ciekłym azocie, inkubowano z różnymi stężeniami antygenu glikoproteiny-D i badano pod kątem inkorporacji wyznakowanej trytem tymidyny lub sekrecji interferonu-. do supernatantów komórkowych. Analiza statystyczna
Pierwszorzędowym punktem końcowym było wystąpienie choroby nowotworowej narządów płciowych narządów płciowych u wszystkich pacjentów w badaniu oraz u seronegatywnych kobiet HSV-2 w badaniu 2. Test rang log został wykorzystany do porównania krzywych przeżycia Kaplana-Meiera dla czasu do wystąpienia opryszczka narządów płciowych (miesiące od 0 do 19). Dane na czas do wydarzeń były cenzurowane w momencie ostatniego znanego statusu podmiotu. Analizy przeprowadzono według płci i początkowego stanu serologicznego HSV. Skuteczność szczepionki z dwustronnymi 95-procentowymi przedziałami ufności oszacowano metodą regresji Coxa.
Dokładne testy Fishera wykorzystano do porównania grup terapeutycznych pod względem stopnia infekcji. Skuteczność szczepionki zdefiniowano jako procentowe zmniejszenie częstotliwości punktu końcowego wśród biorców szczepionki w porównaniu z częstością wśród biorców iniekcji kontrolnych; obliczono go jako – (wskaźnik ataku wśród biorców szczepionki ÷ wskaźnik ataku wśród biorców zastrzyków kontrolnych), z dwustronnymi 95-procentowymi przedziałami ufności, zgodnie z metodą Cochrana-Mantela-Haenszela. Wszystkie podane wartości P są dwustronne. Wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną.
Wyniki
Charakterystyka demograficzna
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka demograficzna populacji, której celem jest leczenie. Łącznie 847 pacjentów, którzy byli seronegatywni w kierunku HSV-1 i HSV-2 (w badaniu 1) i 1867 pacjentów, którzy byli seronegatywni w kierunku HSV-2 (w badaniu 2) przeszło randomizację i otrzymało zastrzyki. Grupy były podobne pod względem losowości pod względem wszystkich cech demograficznych (tabela 1). W badaniu 2, 200 kobiet (96 w grupie szczepionkowej i 104 w grupie kontrolnej) i 354 mężczyzn (187 w grupie szczepionkowej i 167 w grupie kontrolnej) było seronegatywnych dla HSV-1 i HSV-2 u podstawy linia. Charakterystyka demograficzna tych osób była podobna do cech charakterystycznych dla całej grupy pacjentów seronegatywnych HSV-2, z tym, że mieli krótszy średni czas trwania związku z partnerami źródłowymi (26 miesięcy wśród mężczyzn i 23 miesiące wśród kobiet).
Zgodność i kontynuacja
Tabela 2. Tabela 2. Stopień immunizacji i zakończenia badania. Stopień zgodności z procedurami badawczymi był podobny w obu grupach leczenia w każdym badaniu (Tabela 2), podobnie jak wskaźnik rezygnacji, z około 80 procentami randomizowanych pacjentów otrzymujących wszystkie trzy dawki i kończących końcową wizytę w badaniu. Dane zebrane w dniach, w których zamknięto bazy danych (kwiecień 1998 r. Dla badania i kwietnia 2000 r. Dla badania 2) są uwzględniane w analizach.
Skuteczność szczepionki
Tabela 3. Tabela 3. Skuteczność ataku i skuteczność szczepionki przeciwko nowo nabytej opryszczce narządów płciowych i zakażeniu wirusem Herpes Simplex. Rysunek 1. Rycina 1. Wykresy Kaplana-Meiera dla badania 1, pokazujące czas do wystąpienia opryszczki narządów płciowych u osób, które były seronegatywne dla wirusa opryszczki pospolitej typu (HSV-1) i wirusa opryszczki typu Herpesa typu 2 (HSV-2) Linia bazowa
[patrz też: choroba huntingtona objawy, morfologia koszt, dyżury aptek brzeg ]
[podobne: dotyk crossa chomikuj, marzena żaboklicka kurowska, eskulap skierniewice ]