jerzy świtała ginekolog katowice ad 5

W grupie przyjmującej aspirynę jeden pacjent z nawracającym niedokrwieniem miał początkowo patologiczną arterię zawału (TIMI stopień 3), który pozostawał opatentowany w następczej angiografii; druga tętnica związana z zawałem pacjenta została zamknięta podczas wstępnego badania. Sześciu pacjentów zmarło podczas hospitalizacji, dwóch w grupie heparyny i czterech w grupie aspiryny (śmiertelność wewnątrzszpitalna, 3 procent). Tętnica związana z zawałem była lewą przednią tętnicą zstępującą u czterech z tych pacjentów, a prawa tętnica wieńcowa w piątej. Szósty pacjent, który miał elektrokardiograficzne objawy przednio-bocznego zawału, zmarł przed wykonaniem angiografii. Wśród pacjentów otrzymujących heparynę, którzy zmarli w trakcie hospitalizacji, podczas wstępnego badania u jednego z pacjentów wystąpiła arteria z patologią i jedna z zamkniętych tętnic. W grupie otrzymującej aspirynę wszyscy trzej pacjenci poddani angiografii zamknęli tętnice związane z zawałem.
Krwotok
Tabela 2. Tabela 2. Zdarzenia w szpitalu po terapii rt-PA z użyciem heparyny lub aspiryny. Średni spadek poziomu hemoglobiny podczas hospitalizacji, skorygo- wany dla transfuzji, był podobny w obu grupach leczenia (tabela 2). Czterech pacjentów w grupie heparyny i pięciu w grupie otrzymującej aspirynę otrzymało transfuzje czerwonych krwinek (P nieistotne). Pięć osób z grupy heparyny i jedna z grupy otrzymującej aspirynę miało krwawienie w miejscu dostępu związane ze spadkiem o 1,86 mmol na litr (3 g na decylitr) lub więcej w hemoglobinie. Podobne zmniejszenie stężenia hemoglobiny obserwowano u trzech pacjentów otrzymujących heparynę iu czterech pacjentów z grupy aspiryny, u których rozpoznano krwawienie, które nie było miejscem dostępu. Sześciu pacjentów w grupie heparyny i czterech w grupie otrzymującej aspirynę miało spadki o ponad 2,48 mmol na litr (4 g na decylitr) na poziomie hemoglobiny bez zidentyfikowania miejsca krwawienia. Był jeden krwotok śródmózgowy (0,5 procent) 24 godziny po rozpoczęciu rt-PA u pacjenta przypisanego do aspiryny, który również otrzymał heparynę po nagłej angioplastyce.
Dyskusja
Głównym odkryciem tego badania było to, że leczenie rt-PA i heparyną doprowadziło do wysokiej szybkości drożności tętnic (82 procent) po 7 do 24 godzin, podczas gdy leczenie rt-PA i aspiryną dawało tylko 52 procent ( P <0,0001). Wyniki poprzednich badań drożności tętniczej po leczeniu rt-PA i heparyną, udokumentowane przez angiografię po 17, 33 i 57 godzinach, 11 12 13 są zgodne z tymi ustaleniami. Podobnie, w małym badaniu (83 pacjentów) zaobserwowano znacznie mniejszą drożność (44 procent) po 57 godzinach, gdy rt-PA podano samemu.
W uzupełniającym wcześniejszym badaniu, 4 natychmiastowe leczenie heparyną porównano z heparyną opóźnioną przez 90 minut po rozpoczęciu infuzji rt-PA. Wskaźnik drożności w obu grupach wynosił 79 procent, co prowadziło do wniosku, że heparyna nie była wymagana do rozpoczęcia trombolizy. Te obserwacje, wraz z wynikami niniejszego badania, potwierdzają hipotezę, że zaleta wczesnej heparyny polega na zapobieganiu reokluzji w ciągu pierwszych 24 godzin, co najwyraźniej nie daje przewagi doustnej aspiryny.
Reokluzja po lizie występuje częściej, gdy w zawale jest zaangażowana prawidłowa tętnica wieńcowa.14 W niniejszym badaniu zawały z prawidłową tętnicą wieńcową występowały częściej w grupie aspiryny niż w grupie heparyny (tabela 1), co prawdopodobnie zwiększało prawdopodobieństwo tętnice związane z zawałem w grupie aspiryny byłyby niedrożne
[podobne: marzena żaboklicka kurowska, kryptokokoza, eskulap kamienna góra ]