Kontrolowana próba szczepionki typu 16 wirusa brodawczaka ludzkiego ad 7

W 7 miesiącu geometryczne średnie miano przeciwciał HPV-16 u tych kobiet było 58,7 razy większe niż średnie geometryczne miana wśród kobiet z serologicznym dowodem na naturalne zakażenie HPV-16 przy zapisie. Małe badanie immunogenności szczepionki przeciw wirusowi podobnej do wirusa HPV-16 pochodzącej od bakulowirusa dało podobne wyniki.21 Czas trwania przeciwciał i ochrona pozostaje do ustalenia. Chociaż szczepionka była ogólnie dobrze tolerowana, nieco wyższy odsetek kobiet w grupie szczepionek niż w grupie placebo nie ukończył serii szczepień lub wkrótce potem się wycofał, co sugeruje, że szczepionka mogła być związana ze zmniejszoną tolerancją. Nie było poważnych działań niepożądanych związanych ze szczepionką. Najczęstszym zdarzeniem niepożądanym zgłaszanym zarówno przez biorców szczepionek, jak i przez otrzymujących placebo, był ból w miejscu wstrzyknięcia. To stwierdzenie jest zgodne z wynikami innych badań szczepionek inaktywowanych lub podjednostkowych.28,29
Odsetek kobiet, które zostały wpisane, ale które zostały wyłączone z pierwotnej analizy skuteczności, był podobny w obu grupach, ale był wyższy niż wskaźniki odnotowane w innych badaniach szczepionek. Najczęstszą przyczyną wykluczenia było wykrycie DNA lub przeciwciał HPV-16 w próbkach pobranych podczas wizyty w dniu 0 lub miesiącu 7. To wykluczenie zostało dokonane, ponieważ nie ma danych wskazujących, że szczepionki oparte na wirusopodobnych cząstkach wirusa brodawczaka zapewniają ochrona przed infekcją przed trwałymi infekcjami lub uszkodzeniami. Kobiety zakażone innymi typami HPV nie zostały wyłączone z badania, ponieważ dowody wskazują, że ochrona krzyżowa na tym poziomie jest minimalna lub nieobecna30.
Głównym powodem immunizacji przeciwko zakażeniu HPV-16 jest zapobieganie rakowi szyjki macicy. Ten punkt końcowy byłby trudny do zbadania ze względów etycznych i naukowych. Utrzymująca się infekcja HPV-168 jest rozsądnym zastępczym punktem końcowym, ponieważ około 50 procent przypadków raka szyjki macicy jest związanych z zakażeniem HPV-1610. Ponadto, wiele dowodów wskazuje, że HPV-16 jest silnym ludzkim czynnikiem rakotwórczym.5. że wszystkie dziewięć przypadków wewnątrzpłucznej neoplazji szyjki macicy związanych z HPV-16 wystąpiło wśród osób otrzymujących placebo stanowi zachęcający dowód na skuteczność szczepionki, ale konieczne jest przeprowadzenie większego badania w celu udowodnienia, że chorobie klinicznej zapobiega szczepienie.
Oceniliśmy monowalentną szczepionkę HPV-16. Z punktu widzenia zdrowia publicznego szczepionka, która zapobiega infekcji szerokim spektrum typów HPV, byłaby bardziej korzystna. Rozpatruje się wieloważne szczepionki, które obejmują inne popularne typy HPV.
Podawanie szczepionki przeciw wirusowi podobnej do wirusa HPV-16 L1 młodym kobietom zmniejszyło częstość zakażeń HPV-16 i powiązanych śródnabłonkowych neoplazji szyjki macicy. Immunizujące kobiety z niedoborem HPV-16 mogą zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy.
[patrz też: nfz katowice przeglądarka skierowań, badanie kwasu moczowego we krwi cena, bóle w odcinku lędźwiowym kręgosłupa ]
[więcej w: optyk piła, rysperydon, synevo gdańsk ]