Lekarze i reformatorzy: dyskusja i debata nad polityką zdrowia, 1925-1950

Lekarze i reformatorzy to niezwykle szczegółowy opis dyskusji i debaty nad reformą ubezpieczeń zdrowotnych w drugim kwartale 20 wieku. Jak sama nazwa wskazuje, niniejsza książka dotyczy najważniejszych środków legislacyjnych wprowadzonych przez reformatorów ( profesjonalni reformatorzy, członkowie zarządu fundacji, filantropowie, urzędnicy państwowi, naukowcy, liberalni politycy, stowarzyszenia medyczne, wybitne osobistości, grupy pracownicze i związki zawodowe rolników ) i zaciekłe odpowiedzi lekarzy (zorganizowanych lekarstw i niezależnych lekarzy) przez okres 25 lat. Engel rozpoczyna działalność na początku lat dwudziestych XX w., Okres milczenia legislacyjnego po nieudanych działaniach lobbingowych Amerykańskiego Stowarzyszenia Praw Pracowniczych na obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe, a następnie opisuje Komitet ds. Kosztów Opieki Medycznej, finansowany ze środków prywatnych zespół, który opublikował pierwsze wiarygodne raporty o krajowej dystrybucji wydatków medycznych; Komisja ds. Bezpieczeństwa Ekonomicznego, powołana w 1934 r. przez prezydenta Franklina D. Roosevelta w celu badania i wydawania zaleceń dotyczących zabezpieczenia społecznego; Międzyresortowy Komitet ds. Koordynacji Zdrowia i Opieki Społecznej, utworzony w 1935 r. przez Roosevelta w celu zbadania i sformułowania zaleceń dotyczących działalności związanej ze zdrowiem rządu federalnego; Senator Robert Wagner nie zdał egzaminu National Health Bill z 1939 r. Oraz ustawy Wagnera-Murraya-Dingella z 1943 r. Do 1947 r .; oraz przemówienie prezydenta Harry ego Trumana z 1945 r., wzywające do stworzenia krajowego ubezpieczenia zdrowotnego.
Lata opisane w tej książce były, jak to ujął Engel, erą Fishbein – tak nazwanej przez Morrisa Fishbeina, bandyckiego długoletniego redaktora Journal of the American Medical Association . Pomimo, że nigdy nie był wybrany na stanowisko kierownicze w American Medical Association (AMA), Fishbein był dla amerykańskiej opinii publicznej praktycznie twarzą stowarzyszenia i ucieleśnieniem przekonań stowarzyszenia . Przez cały czas debaty nad ubezpieczeniem zdrowotnym konsekwentnie wezwał Amerykanów do odrzucenia medycyny zsocjalizowanej lub sowieckiej . Pod jego kierownictwem AMA odegrała zasadniczą rolę w powstrzymaniu każdej poważnej próby stworzenia krajowego programu ubezpieczeń zdrowotnych. W 1949 r. AMA usunęła Fishbeina, a następnie podjęła bardzo kosztowną kampanię public relations przeciw krajowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. W momencie, w którym AMA i lobby medyczne stały się zjednoczonym, nie do pokonania prawodawcą , Engel kończy swoją historię.
Fakt, że AMA historycznie przeciwstawiał się rządowemu zaangażowaniu w zapłatę za opiekę medyczną, nie jest zaskakujący. Bardziej zaskakujący jest charakter debat, które Engel często traktuje jako żarłoczne, a nie tylko kontrowersyjne. Na przykład twierdzenie Fishbeina, że Narodowy Rachunek Zdrowia Wagnera ostatecznie musi doprowadzić do trendu w kierunku komunizmu i totalitaryzmu, a odejście od demokracji jako ustalonej formy rządu podkreśla jego skłonność do używania zapalnych i nieprzydatnych słów. Nie wszyscy lekarze byli jednak tego samego zdania co AMA, a Engel uchwycił tę heterogeniczność w pismach lekarzy szeregowych, a także tych powiązanych z organizacjami nastawionymi na reformy, w tym z Johnem Peterem z Komitetu Lekarzy Poprawa opieki medycznej i Ernst Boas z Forum Lekarzy.
Polegając w dużej mierze na dokumentach osobistych uczestników, zwłaszcza reformatorów Michaela Davisa i Izydora Falka, ta historia jest ograniczona przez ograniczenia ich aktywnego życia
[przypisy: poradnia gastrologiczna dla dzieci, badanie kwasu moczowego we krwi cena, nfz przeglądarka ]
[podobne: kryptokokoza, seplenienie międzyzębowe, promedica ełk ]