Partnerstwa publiczno-prywatne na rzecz zdrowia publicznego ad

Niektóre cechy są wspólne dla prawie wszystkich długotrwałych partnerstw opisanych w studiach przypadków: wzajemnego szacunku i zaufania między partnerami; przywództwo i silne osobiste relacje; jasne i realistyczne cele; oraz praktyczne rozpoznanie warunków pracy każdego partnera. Kluczowymi wymaganiami dla budowania wzajemnego szacunku są to, że partnerzy z sektora publicznego wykraczają poza pogląd, że zysk i zdrowie publiczne są ze sobą niezgodne oraz że partnerzy z sektora prywatnego twierdzą, że sektor publiczny składa się tylko z okopanych i nieefektywnych biurokratów . Przykłady silnych liderów, którzy odegrali ważną rolę w budowaniu partnerstwa, to William Foege, kluczowa postać w walce z ospą i byłym dyrektorem Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom, który odgrywał główną rolę w programie ivermectin; Michael Bailin, prezes Fundacji Edna McConnell Clark, którego przedsiębiorcze podejście do inwestycji filantropijnych umożliwiło Międzynarodową Inicjatywę z Trachoma; Jacques-François Martin, głęboko zaangażowany producent szczepionek i leków, który z pasją pracował nad ustanowieniem skutecznych partnerstw na rzecz rozwoju i dystrybucji szczepionek; oraz Gro Harlem Brundtland, dyrektorem generalnym WHO, który aktywnie wspierał rozwój międzynarodowych partnerstw.
Historia Inicjatywy na rzecz Szczepień dla Dzieci, partnerstwa ustanowionego w celu opracowania nowych i ulepszonych szczepionek, ilustruje żywo, co dzieje się, gdy brakuje niezbędnych warunków partnerstwa. Muraskin śledzi Inicjatywę na Szczepienia Dzieci od jej utworzenia w 1990 r. Poprzez jej demontaż w 1999 r. Do rozpoczęcia kolejnego partnerstwa, Global Alliance for Vaccines and Immunization. Agencje rozwoju skupiły się na rozwoju szczepionek jako technicznym rozwiązaniu , które nie reagowało na rzeczywiste potrzeby krajów rozwijających się, liderzy branży byli sfrustrowani przez urzędników zdrowia publicznego, których uważali za naiwnych w stosunku do rzeczywistości prywatnej inicjatywy, a organizacje międzynarodowe wydawały się niezdolne do przekraczają biurokratyczne i instytucjonalne ograniczenia. Niezależnie od tego, jakie niedociągnięcia pozostaną do rozwiązania, stworzenie globalnego sojuszu na rzecz szczepień i szczepień sugeruje, że nawet wysoce kontrowersyjną dynamikę można przezwyciężyć, gdy połączony zostanie wzajemny szacunek, przywództwo, jasne cele i logistyczne możliwości.
Jakie są potencjalne niekorzystne skutki partnerstwa publiczno-prywatnego. To właśnie w tej kwestii czytelnikom brakuje partnerstw publiczno-prywatnych na rzecz zdrowia publicznego. Kent Buse i Gill Walt opisują zarówno potencjalne korzyści, jak i potencjalne negatywne wpływy partnerstw na zdrowie. Obawy autorów dotyczące roli WHO w partnerstwach publiczno-prywatnych nie byłyby podzielane przez wiele osób, które postrzegają te partnerstwa jako prowadzące do istotnej poprawy wyników zdrowotnych. Ale autorzy wyrażają często wyrażane obawy, że takie partnerstwa mogą obejmować mniej odpowiedzialne i mniej demokratyczne struktury zarządzania, skupiać się na stosunkowo wąskich problemach i rozwiązaniach, zbyt mało uwagi poświęcają wzmacnianiu systemów opieki zdrowotnej i odwracają uwagę partnerów z innych wysokich szczebli. – zobowiązania na zasadzie pierwszeństwa.
Oprócz tych spostrzeżeń Buse i Walta, książka zbyt mało mówi o okolicznościach, w których partnerstwa publiczno-prywatne dla zdrowia mogą nie być odpowiednie lub o potencjalnych niekorzystnych skutkach związanych z takimi partnerstwami
[więcej w: nfz katowice przeglądarka skierowań, morfologia koszt, eskulap lekarze ]
[podobne: optyk karolina, witold kirstein, eskulap kamienna góra ]