Przewlekłe objawy neurologiczne boreliozy ad 6

Jego chód pokazał zredukowany ruch ramion po prawej stronie. Szarpnięcia ścięgna były rozliczne, z obustronnym stawem skokowym i objawami Babińskiego. Miał parcia na mocz i częstotliwość, z okresowymi epizodami nietrzymania moczu. Rezonans magnetyczny mózgu wykazał liczne małe obszary o zwiększonym natężeniu sygnału T2 w obszarach okołokomorowych (ryc. 3). Skan rdzenia kręgowego był prawidłowy, podobnie jak potencjały wywołane wzrokowo i mózgowo-rdzeniowe. Odpowiedź surowicy IgG na B. burgdorferi wynosiła 1: 12 800. Płyn mózgowo-rdzeniowy pacjenta wykazywał 6 limfocytów na milimetr sześcienny, podwyższony poziom białka 0,64 g na decylitr, stosunek płynu mózgowo-rdzeniowego: surowicy przeciwciała IgA do B. burgdorferi 4 i stosunek IgG 0,98 (ryc. 2, tabela 3 ). Analiza płynu mózgowo-rdzeniowego nie wykazała niskiego poziomu glukozy, oligoklonalnych prążków, podstawowego białka mieliny ani zwiększonej szybkości syntezy IgG. Pacjent uzyskał SD poniżej średniej w dwóch odrębnych testach pamięci. Badania elektrofizjologiczne były prawidłowe.
Powiązane objawy
Spośród 27 pacjentów 20 miało wyraźne zmęczenie, które często było głównym objawem ich choroby. Trzynastu pacjentów miało łagodny do ciężkiego, epizodyczny, nie walący ból głowy w globalnym, hemicranial, bifrontotemal lub dystrybucji potylicy. Nie mieli nudności ani wizualnej lub somatosensorycznej aury. W dwóch z nich głównym objawem był ból głowy. Czterech pacjentów w wieku od 35 do 67 lat miało jednostronny lub umiarkowany jednostronny ubytek słuchu, któremu czasami towarzyszył szum uszny. We wszystkich czterech przypadkach ubytek słuchu był widoczny podczas badania przedmiotowego, a u dwóch badanych pacjentów audiometria potwierdziła łagodny, wysokiej częstotliwości, odbiorczy ubytek słuchu. W trakcie interwencji neurologicznej u czterech pacjentów wystąpiły objawy fibromialgii, przewlekłego zespołu bólowego związanego z tkliwością w wielu miejscach, najczęściej w okolicy kręgosłupa lub paraspinalu. Jednak u wszystkich tych czterech pacjentów stwierdzono nieprawidłowe wyniki analizy płynu mózgowo-rdzeniowego lub zmian w materii białej na obrazach mózgu wykonanych za pomocą rezonansu magnetycznego.
Leczenie
27 pacjentów leczono 2 g dożylnego ceftriaksonu dziennie przez 14 dni. Pod koniec terapii u 4 pacjentów wystąpiła biegunka, a u trzech stwierdzono nieznacznie podwyższone poziomy enzymów w testach czynności wątroby. W ocenie sześć miesięcy później, 17 pacjentów (63 procent) było lepszych, w tym pacjent z zapaleniem mózgu i mózgu. Poprawa często rozpoczynała się dopiero po kilku miesiącach po zakończeniu terapii, a powrót do zdrowia był rzadko zakończony. Z pozostałych 10 pacjentów 6 (22%) poprawiło się, ale następnie nawróciło, a 4 (15%) nie było lepszych. Odpowiedź na leczenie u pacjentów z polineuropatią była nieco lepsza niż u pacjentów z encefalopatią (68 vs. 58%).
Na ogół poprawie objawów towarzyszyła poprawa w testach neuropsychologicznych (pięciu z sześciu pacjentów) oraz w badaniach przewodzenia nerwowego (pięciu z siedmiu pacjentów). Niezależnie od odpowiedzi na antybiotyki poziom białka w płynie mózgowo-rdzeniowym często spadał, a odpowiedzi przeciwciał w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym często pozostawały takie same (ryc. 2). Jednakże jeden pacjent, u którego poziom białka w płynie mózgowo-rdzeniowym wzrósł, u którego pojawiły się dowody dooponowego wytwarzania przeciwciał, a dwa z tych trzech, których miano przeciwciał w surowicy wzrosły, miało nawracające objawy.
[hasła pokrewne: witold kirstein, chód spastyczny, przychodnia jadźwingów ]