Rozszerzona resekcja przezklatkowa w porównaniu z ograniczonym transhiatalnym resekcja gruczolakoraka przełyku

Istnieje kontrowersje dotyczące najlepszego chirurgicznego leczenia raka przełyku. Metody
Losowo przydzielono 220 pacjentom z gruczolakorakiem środkowo-dystalnego przełyku lub gruczolakoraka żołądka z przełykaniem dystalnym do esophagectomy przezusznej lub do esophagectomy przezklatkowej z rozszerzoną limfadenektomią en bloc. Głównymi punktami końcowymi były przeżycie całkowite i przeżycie wolne od choroby. Określono również wczesną chorobowość i śmiertelność, liczbę uzyskanych lat życia skorygowanych o jakość oraz efektywność kosztową.
Wyniki
Łącznie 106 pacjentów zostało poddanych transatalotnej esophagectomy, a 114 do transtorakalnej esophagectomy. Charakterystyka demograficzna i charakterystyka guza były podobne w obu grupach. Choroba okołooperacyjna była większa po przełyku przezklatkowe, ale nie było znaczącej różnicy w śmiertelności wewnątrzszpitalnej (P = 0,45). Po medianie obserwacji trwającej 4,7 roku zmarło 142 pacjentów – 74 (70 procent) po resekcji przezusznej i 68 (60 procent) po resekcji przezklatkowej (P = 0,12). Chociaż różnica w przeżyciu nie była statystycznie istotna, istniała tendencja do uzyskania korzyści w zakresie przeżycia z rozszerzonym podejściem po pięciu latach: przeżycie wolne od choroby wyniosło 27 procent w grupie transiatalno-esophagectomy, w porównaniu z 39 procent w transtorficznej esophagectomy grupa (95-procentowy przedział ufności dla różnicy, -1 do 24% [wartość ujemna wskazuje na lepsze przeżycie z zastosowaniem przezskórnej resekcji]), podczas gdy całkowity czas przeżycia wynosił 29% w porównaniu z 39% (przedział ufności 95% dla różnicy, -3 do 23 procent).
Wnioski
Przezskórna esophagectomy była związana z niższą zachorowalnością niż przezklatkową esophagectomy z rozszerzoną limfadenektomią. Mimo że mediana całkowitego przeżycia wolnego od choroby i skorygowanego pod względem jakości nie różniła się statystycznie między grupami, obserwowano tendencję do poprawy długoterminowego przeżycia w ciągu pięciu lat z wydłużonym przezklatkowym podejściem.
Wprowadzenie
Długotrwałe przeżycie po zabiegu z celem leczniczym dla gruczolakoraka dystalnej części przełyku i żołądka to tylko 20 procent.1,2 Chirurgia jest ogólnie uważana za najlepszą szansę na wyleczenie, ale opinie różnią się sposobem poprawy przeżycia w wyniku operacji. Jedna strategia ma na celu zmniejszenie ryzyka wczesnego pooperacyjnego poprzez zastosowanie ograniczonej przełykowo-brzusznej (transiatalnej) esophagectomy bez formalnej limfadenektomii. Innym celem jest poprawa długoterminowego przeżycia poprzez wykonanie połączonej resekcji szyjki macicy i jamy brzusznej, z szerokim wycięciem guza i tkanek okołoustówkowych i rozległym rozwarstwieniem węzłów chłonnych w tylnym śródpiersiu i górnym brzuchu (przezklatkową esophagectomy z rozszerzoną limfadenektomią en bloc) .1 -5
Zbadaliśmy, czy przezklatkowa esophagectomy z wydłużoną limfadenektomią en bloc wystarczająco poprawia całkowite, wolne od choroby i skorygowane pod względem jakości przeżycie w porównaniu z częstością transophatektomii przezusznej, aby zrekompensować możliwie wyższą okołooperacyjną zachorowalność i śmiertelność oraz zwiększone koszty leczenia.
Metody
Projekt badania
Badanie przeprowadzono w dwóch akademickich ośrodkach medycznych, z których każdy wykonuje ponad 50 zabiegów esophagectomy rocznie
[więcej w: usg barku cena, morfologia koszt, leczenie kanałowe kraków ]
[więcej w: kryptokokoza, seplenienie międzyzębowe, promedica ełk ]