Zorganizowana medycyna i ocena technologii – wnioski z Ontario ad 7

Ostatecznie jednak większa część kosztów finansowych musiała zostać zaakceptowana przez szpitale, które nie miały innego wyjścia. W tym procesie decyzyjnym nie było wyraźnego rozpoznania lub debaty nad kosztami krańcowymi, nie próbowano porównywać kosztu-użyteczności LOCM z kosztem innych dostępnych mediów i nie rozważano wpływu na usługi szpitalne, które zostały zredukowane. aby zapewnić środki na LOCM w ramach każdego budżetu globalnego. Ponieważ proces ten był wadliwy, nie zaistniała konieczność zajęcia się bardziej podstawowymi pytaniami, w jaki sposób ograniczenia w korzystaniu z LOCM mogłyby naruszać prawa firm farmaceutycznych zaangażowanych w legalne prowadzenie handlu oraz jakie byłyby implikacje skutki pojawiły się u pacjentów, którym podano starszy kontrast w wyniku edyktu rządowego.
Marketing t-PA dla trombolizy wieńcowej postawił te wszystkie problemy po raz kolejny, a także innych. Złożoność i ilość danych naukowych pojawiających się w przypadku trombolizy wieńcowej sprawiły, że ogromna większość lekarzy mogła odczytać i przeanalizować dowody lub zidentyfikować rozsądny wzorzec praktyki. Duże różnice w kosztach krańcowych dla różnych podgrup pacjentów stanowiły dla lekarzy trudne problemy etyczne. Perspektywa używania t-PA była kusząca, a jej marketing był wyrafinowany i intensywny. Dowody na to, że t-PA zlizował więcej skrzeplin niż streptokinaza, przyciągnęły wielu lekarzy, mimo że potrzeba rekanalizacji wieńcowej była zastępczym punktem końcowym, a dowody potwierdzające z badań bardziej ostatecznych wyników, takich jak funkcja lewej komory czy śmiertelność, były nadal niedostępne.
Postępowanie z problemem trombolizy było lepsze niż LOCM. Przygotowano pewne wstępne plany, podjęto współpracę między lekarzami i rządem, ustalono proces konsensusu i opracowano rozsądne, elastyczne wytyczne kliniczne. Zalecenia zostały z powodzeniem rozpowszechnione i miały istotny wpływ na wzorce praktyki14, choćby dlatego, że wpłynęły na decyzję rządu w sprawie finansowania.
Inne wnioski wyciągnięte w tym przypadku dotyczyły szerszej konsultacji w ramach zawodu oraz ogromnej trudności w przekazywaniu społeczeństwu złożonych informacji naukowych i gospodarczych. Ograniczenia przestrzeni lub uproszczenie skomplikowanych spraw przez media doprowadziły do poważnego nieporozumienia zarówno zaleceń, jak i ich motywów – zjawiska, które może być wysoce szkodliwe dla prób promowania rozsądnego wprowadzania postępów medycznych. Podobnie jak w przypadku LOCM, reakcja przemysłu farmaceutycznego była przewidywalna i uzasadniona, ponieważ wytyczne OMA i podobne zalecenia dotyczące doboru czynników trombolitycznych w Stanach Zjednoczonych ingerowały w istniejące procesy promocji leków. (OMA otrzymała szereg telefonów od amerykańskich maklerów giełdowych, którzy byli zaniepokojeni możliwymi skutkami rekomendacji na giełdzie).
Opracowanie wytycznych dotyczących wykrywania i leczenia bezobjawowej hipercholesterolemii ujawniło dalsze zagrożenia w zakresie regulacji technologii
[patrz też: eskulap kamienna góra, chód spastyczny, przychodnia jadźwingów ]